Vision

Min vision är en värld där alla bidrar med det som är vår själs längtan och att vi i samverkan med varandra på så sätt får allt vad vi behöver.


För mig blev min längtan tydlig då jag upplevde en massa energi som ville få utlopp genom mina händer. När jag hörde att någon hade ont eller kände sig orolig, kände jag en stark längtan efter att röra vid den människan.


För att kunna erbjuda människor det jag känner är mitt syfte, har jag utbildat mig till Body Movement Coach. Min längtan efter att se höra och beröra människor får i och med detta komma till uttryck i världen och med mina verktyg; andning, empatiskt lyssnande. beröring, massage, rörelse, dans, röst, sång, bild och gestaltning, är min intention att supporta andra i upptäckandet av sig själva, sin egen storhet och potential.

Sofias Änglamassage & healing finns på facebook

Sofias Änglamassage på facebook
Kroppskontaktande på facebook

Dela på facebook eller mail